Allianz | Penzijní fondy

Pojišťovna Allianz se řadí mezi největší pojišťovny na světě již od svého založení v roce 1890. Své pobočky má ve více než 70 zemích světa. V České republice působí od roku 1993 a patří na zdejším trhu ke třem nejvýznamnějším pojišťovnám. Víte že pojišťovna Allianz nabízí také povinné ručení?

Pro svou klientelu, privátní i firemní, nabízí kvalitní produkty ze všech oblastí pojištění včetně servisu a poradenství.

Allianz se specializuje na níže uvedené oblasti;

  • Pojištění osob
  • Pojištění vozidel
  • Cestovní pojištění
  • Pojištění majetku a odpovědnosti

Penzijní fond Allianz pojišťovny

Účelem penzijní připojištění je spoření finančních prostředků, které vám v důchodovém věku umožní si udržet patřičnou životní úroveň bez toho, aniž byste se museli spoléhat na státní podporu ve staří. Tento produkt je navíc podporován státem ve formě finančnímu příspěvku ke každému měsíčnímu příspěvku klienta.

Penzijní fond si může zřídit každý starší 18 let, trvale žijící v České republice nebo v zemi patřící do Evropské unie a účastní se důchodového nebo veřejně zdravotního pojištění v České republice.

Allianz Penzijní fond je velmi využívaným produktem a na trh byl uveden v roce 1997. Velmi oblíbený je také penzijní fond ČSOB.

Výhody penzijního fondu u Allianz;

  • Založení a vedení účtu je zdarma
  • Státní příspěvek ve výši až 150 Kč měsíčně
  • Možnost snížit daňový základ až o 12 000 Kč ročně
  • Možnost získat příspěvek od zaměstnavatele
  • Během pojištění lze upravovat smlouvu a měnit výši svého příspěvku
  • Možnost využít slev na další pojistné produkty (úrazové pojištění, POV, …)

Nevýhodu penzijního připojištění je jeho délka. Ke svým úsporám nemáte běžně přístup a při předčasném výběru přijdete o státní příspěvek.

Státní příspěvek a jeho výše

Nárok na státní příspěvek má každý, kdo si zřídí penzijní připojištění bez výjimky. Jeho výše v závislosti na výši příspěvku klienta je uvedená v přehledné tabulce.