Na co si dát pozor při přepisu vozidla

Přepis vozidla není nic složitého. Stačí jedna návštěva úřadu a je hotovo. Navíc pokud člověk ví, na co si dát při přepisu auta pozor, může předejít možným nesnázím. Je nutné odhlášení vozidla? A co je potřeba k přihlášení auta?

Návštěva jakéhokoliv úřadu mnoho lidí děsí. Často si neví rady s vyplňováním formulářů, složitě hledají potřebné informace a pak se ještě musí na úřadě dohadovat o všem možném.

SHRNUTÍ ČLÁNKU

Při přepisu vozidla je třeba prověřit vozidlo – VIN, technický stav, původ, stočené kilometry.

Je nutné provést zrušení povinného ručení při přepisu vozidla.

Odhlášení vozidla není nutné provádět. Odhlášení a přihlášení vozidla se provádí jako jeden úkon.

Lhůta k přepisu vozidla je 10 dní od podepsání kupní smlouvy.

K přepisu vozidla lze využít úředně ověřenou plnou moc.

K přihlášení vozidla je třeba kupní smlouva, velký a malý technický průkaz, protokol o evidenční kontrole, doklad o povinném ručení, doklad totožnosti.

V případě prodeje či koupě ojetého vozidla a jeho následného přepisu existuje celá řada otázek. Avšak samotný přepis vozidla není vůbec složitý. Jen si musí obě strany pohlídat několik důležitých kroků, aby přepis a přihlášení vozidla proběhlo hladce.

Prověření vozidla

Dříve než vůbec kupující uzavře kupní smlouvu, musí si prověřit historii a původ vozidla. Později by mohl třeba zjistit, že koupil vozidlo kradené. Nejjednodušší způsob je provedení kontroly on-line pomocí prověření VIN kódu vozidla.

Pomocí VIN lze odhalit předchozí poškození vozidla, stočené kilometry nebo jiný původ auta. VIN musí souhlasit s údaji v technickém průkazu. Kód je většinou vyražený v motorovém prostoru, na přepážce mezi motorem a kabinou vozu, na podlaze nebo v zavazadlovém prostoru.

Je třeba zkontrolovat, jestli VIN není pozměněn, neodborně přeražen nebo jestli někdo nemanipuloval s dílem, na kterém je VIN vyražen. Prověření VIN kódu samozřejmě není zadarmo, avšak nemá smysl pochybovat o tom, že tato investice se vyplatí.

Pak je samozřejmě nutné provést co nejdůkladněji kontrolu technického stavu vozidla. Kdo tomu nerozumí, měl by si vzít na pomoc odborníka. Provedení testovací jízdy je samozřejmostí.

Je nebezpečné kupovat auto jen tak „na ulici“, např. na inzerát, od překupníků a neprofesionálních bazaristů. Podezřele levná auta ze zahraničí jsou vždycky problém. Ať zní nabídka jakkoliv lákavě, je třeba zapojit selský rozum a neposílat hned prodávajícímu požadovanou zálohu.

Čím více informací a dokladů od vozidla kupující předem získá, tím může být klidnější.

Kdo nechce s prověřováním vozidla trávit příliš času, může využít služeb společnosti Carvago. Jedná se o online platformu, která zařídí koupi i prodej vozidla od A do Z.

Před samotným přepisem vozidla je potřeba si vozidlo pořádně prověřit.

Zrušení povinného ručení při přepisu vozidla

Každé vozidlo, které je zapsáno v registru silničních vozidel, musí mít sjednané zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení. Bez něj nesmí auto na silnici ani stát, natož jezdit. Kdo tedy hodlá vozidlo prodat, nesmí zapomenout na zrušení povinného ručení.

Právě prodej vozidla nebo změna vlastníka vozidla je nejčastějším důvodem pro zrušení povinného ručení, resp. pro výpověď smlouvy. Hned poté, co je podepsána s novým majitelem vozidla kupní smlouva, musí prodávající zaslat pojišťovně výpověď povinného ručení společně s kopií kupní smlouvy.

Proč je nutné zrušení povinného ručení co nejdříve? Povinné ručení totiž zaniká dnem oznámení výpovědi povinného ručení pojišťovně, nikoliv dnem prodeje vozidla. Pojišťovna pak následně vyplácí přeplatek pojistky na účet klienta.

Čím dříve tedy dojde ke zrušení povinného ručení, tím více peněz prodávající ušetří. Na včasné zrušení povinného ručení při přepisu se tedy nesmí zapomenout. Vzor zrušení povinného ručení je ke stažení na webových stránkách pojišťoven.

Naopak nový majitel vozidla musí uzavřené nové povinné ručení už při přepisu vozidla a na úřadě předložit kopii zelené karty.

Je nutné odhlášení vozidla?

Dříve bylo při přepisu vozidla nutné nejprve provést odhlášení vozidla prodávajícím a až následně mohl kupující provést přihlášení vozidla. Jednalo se o tzv. polopřevod.

Naštěstí se celý proces přepisu vozidla zjednodušil a odhlášení vozidla už není nutné provádět. Odhlášení a přihlášení vozidla se dnes provádí jako jeden úkon.

Přepis vozidla lze vyřídit při jedné návštěvě úřadu, kde jsou buď přítomni prodávající i kupující, nebo se můžou domluvit na zplnomocnění jednoho či druhého účastníka, případně je možné svěřit přepis vozidla i třetí osobě.

Lhůta k přepisu vozidla

Při přepisu vozidla je obzvlášť potřeba si dát pozor na lhůtu k přepisu auta. Prodávající totiž ručí za to, že přepis vozidla proběhne do 10 dní od podepsání kupní smlouvy. Pokud tuto lhůtu nedodrží, hrozí mu pokuta až do 50 000 korun.

Z tohoto důvodu se nedoporučuje, aby prodávající udělil kupujícímu plnou moc k přepisu vozidla a spoléhal na to, že kupující všechno zařídí sám. Vždy je lepší, když se oba dostaví na úřad společně.

Plná moc k přepisu vozidla

Pokud u přepisu vozidla nejsou přítomni oba účastníci (kupující a prodávající), musí mít ten, kdo záležitost bude vyřizovat, od druhé strany úředně ověřenou plnou moc k přepisu vozidla na úkony s převodem související.

Ověření podpisů na formuláři plné moci se provádí u notáře, advokáta, na úřadě, na poště nebo na místech Czech Pointu.

Přihlášení vozidla – co je třeba?

Před návštěvou úřadu je dobré si připravit všechny doklady předem, aby tam člověk nemusel trávit zbytečně dlouhou dobu nebo dokonce musel jít na úřad opakovaně. Co je k přihlášení vozidla potřeba? Jedná se o následující:

  • žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla
  • kupní smlouvu
  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz
  • občanský průkaz
  • protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než 30 dnů
  • potvrzení o sjednaném povinném ručení – zelenou kartu
  • příp. plnou moc s ověřeným podpisem

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla lze vyplnit až na úřadě, nebo je možné si vzor žádosti stáhnout na internetu a na úřad už jít připravený.

Bude-li novým vlastníkem právnická osoba, je nutné, aby přiložila výpis z obchodního rejstříku a dále musí prokázat, že má právo jednat za právnickou osobu. Jednatel společnosti toto prokazovat nemusí.

Další užitečné tipy a rady nejen ohledně koupě nového či ojetého auta lze najít na portále 123ruceni.cz.