Colonnade pojišťovna

Pojišťovna Colonnade je silným hráčem na poli českého notabene evropského pojišťovnictví. Se sídlem v Lucembursku a pobočkách ve střední a východní Evropě je dynamicky se rozvíjející neživotní pojišťovnou. Jednotlivcům nabízí cestovní pojištění, pojištění vozidel, nemoci, úrazu, domácích mazlíčků, osobní pojištění a firmám také pojistku různých rizik.

U Colonnade lze – s výjimkou pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, neboli povinného ručení, k němuž pojišťovna nemá licenci – sjednat a uzavřít pojistku automobilu.

OBSAH ČLÁNKU

O pojišťovně Colonnade – pojišťovna se sídlem v Lucembursku nabízející neživotní pojištění i v rámci ČR.

Colonnade nabízí pojištění jak pro jednotlivce, tak pro firmy a podnikatele.

Sjednat lze pojištění auta, úrazové a cestovní pojištění nebo pojištění odpovědnosti a majetku.

Pojištění AutoCheck kryje vnitřní mechanické nebo elektrické závady vozidla.

Pojištění EVENT Junior je krátkodobé úrazové pojištění dětí na tábory a soustředění

O pojišťovně Colonnade – nabídka produktů

Colonnade Insurance S.A. (Colonnade) je neživotní pojišťovnou se sídlem v Lucembursku. V oblasti neživotního pojištění působí i v České republice, Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku, Polsku a na Slovensku. Pojišťovna Colonnade nabízí širokou škálu produktů pro jednotlivce, mezi něž patří:

 • cestovní pojištění
 • pojištění úrazu a nemoci
 • pojištění domácích mazlíčků
 • pojištění vozidel
 • cestovní zdravotní pojištění cizinců

Pojišťovna Colonnade nabízí pojištění i pro firmy a podnikatele, kteří si mohou sjednat:

 • pojištění odpovědnosti
 • pojištění finančních rizik
 • pojištění přepravních rizik
 • pojištění majetku a technických rizik
 • skupinové úrazové pojištění
 • skupinové cestovní pojištění

Bohužel pojišťovna Colonnade nemá v rámci ČR pobočky. Veškeré pojištění je však možné sjednat online nebo telefonicky.

Pojištění vozidel

Colonnade pojišťovna dokáže pojistit osobní i užitkové vozidlo, respektive pořizovací cenu pro osobní i užitkové vozy (EuroGAP a TruckGAP), kryje nepředvídatelné vnitřní mechanické nebo elektrické poruchy pojištěného vozidla (AutoCheck) a poskytuje úrazové pojištění pro řidiče i ostatní pasažéry (Sedadla).

Povinné ručení nemusí být drahé. Vyberte to, které nejvíce odpovídá Vašemu vozu.
Spočítat povinné ručení >

Pojištění EuroGAP a TruckGAP

Pojištění auta EuroGAP a TruckGAP nabízí vysoké limity pojistného plnění až do výše 1 000 000 Kč pro všechna vozidla. Je určeno pro osobní a nákladní vozy (nové i ojeté) do 6 let od první registrace. Pojištění lze sjednat až 180 dní od pořízení vozu na dobu až 5 let.

Dále se k těmto produktům váže připojištění spoluúčasti z havarijního pojištění. Navíc má klient možnost vlastní volby havarijního pojištění. Primárního pojistitele lze v době trvání pojištění EuroGAP/TruckGAP měnit.

Pojištění mimo jiné kryje rozdíl mezi pořizovací a obecnou cenou automobilu v době pojistné události. Rozsah krytých rizik i územní platnost odpovídá plnohodnotnému havarijnímu pojištění. Pojištění tedy kryje totální škodu v důsledku odcizení, havárie, živelné události a vandalismu.

Výjimky z pojištění EuroGAP/TruckGAP a AutoCheck mají tato vozidla:

 • vozy vlastněné dočasně, nebo zakoupená za účelem jejich dalšího prodeje
 • vozy autoškoly
 • vozy taxi služby
 • pronajaté vozy s výjimkou finančního leasingu
 • vozy s právem přednosti v jízdě (policejní, záchranná a jiná pohotovostní vozidla)
Bez odpovídající pojistky není radno vyjíždět na silnice.

Pojištění AutoCheck

Pojištění AutoCheck kryje vnitřní mechanické nebo elektrické závady vozidla neprodleně vyžadující opravu nebo výměnu vadné součástky. Colonnade poskytuje široký rozsah více než 400 krytých součástek.

U nových vozidel pojištění navazuje na záruku výrobce a majiteli garantuje až 100% pokrytí nákladů na pozáruční opravy (materiál a práce). U ojetých aut je smluvní záruka platná od data uvedeného v pojistné smlouvě.

Pojištění AutoCheck nabízí flexibilní výpočet sazby pojistného, kde si klient sám volí dobu pojištění, limit najetých kilometrů, výši spoluúčasti, limity plnění.

Volitelné parametry:

 • Doba pojištění – 6, 12, 24 nebo 36 měsíců
 • Limit km – 15 000 / 25 000 / 30 000 / 50 000 km nebo bez omezení
 • Spoluúčast – 0 Kč, 5000 Kč nebo 10 000 Kč

Dále není nutné pojišťovně dokládat servisní historii vozu ani servisní prohlídku. Pojišťovnu zajímá jen stáří a počet najetých km. Pojištění zahrnuje neomezený počet oprav v průběhu trvání smlouvy. Smlouva dává možnost převodu pojištění na nového majitele auta.

Úrazové pojištění Sedadla

Pojištění sedadla kryje úrazy jak řidiče, tak spolujezdců. Začíná na 175 Kč ročně a platí po celé Evropě 24 hodin 7 dní v týdnu. V případě hospitalizace Colonnade vyplácí denní odškodné 300 až 500 Kč (dle zvolené varianty pojištění), již od prvního dne hospitalizace.

Pojištění Sedadla mohou využít:

 • majitelé osobních vozidel
 • provozovatelé taxi služby
 • carsharingové společnosti
 • autopůjčovny
 • společnosti zabývající se přepravou osob (ketegorie vozů M1)

U úrazového pojištění Sedadla hradí pojišťovna odškodné v případě hospitalizace, trvalého tělesného poškození či smrti. Pojištěny jsou dále zlomeniny a popáleniny, výlohy na invalidní vozík, výlohy na rekvalifikaci, na následné kosmetické operace i pohřební výlohy.

Pojištění se vztahuje na dobu, kdy pojištěnci nastupují a vystupují z vozu, startují automobil, při jízdě i havárii, při nakládání a vykládání vozu i při krátkodobé zastávce (doplnění pohonných hmot).

Pojištění se naopak nevztahuje na úraz a jeho následky, pokud existovaly před začátkem pojistky, dále na úraz způsobený pod vlivem alkoholu, drog a nepředepsaných narkotik, a řízení vozu mimo rámec platných dopravních předpisů.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění a všechny jeho varianty (Storno, Online Truck a EVENT) lze jednoduše a rychle sjednat online. Cestovní pojištění může být jednorázové, nebo naopak celoroční a pokrývá léčebné výlohy včetně Covid-19 a karantény bez jakékoliv spoluúčasti.

Rozsah pojištěných rizik je flexibilní, volitelná je nadstandardní ochrana sportovního vybavení, rizikových sportů, či pojištění zvířete. Cestující není omezen věkem, může být pojištěn i pokud je mu 100 let.

V případech jako je hospitalizace nebo smrt spoluúčast pojišťovna uplatňovat nebude, v ostatních případech je spoluúčast 10 %. Maximální limit na osobu je 500 000 Kč. Colonnade kryje poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení zavazadel, osobních věcí a dokladů s limitem až 100 000 Kč.

Cestovní pojištění zahrnuje:

 • léčebné výlohy a Covid-19
 • asistenční služby
 • úrazové pojištění 
 • zavazadla
 • odpovědnost za škodu
 • loupež a krádež finanční hotovosti
 • pojištění zkrácení a zrušení cesty
 • domácnost po dobu cesty

Pojištění nebude moci být uplatněno v případech, kdy škody a újmy vznikly na základě vlivu alkoholu nad 0,5 promile, drog či léků, které nebyly předepsány lékařem, úrazem či nemocí vzniklé před cestou a dále cestami do zemí, do kterých Ministerstvo zahraničních věcí ČR zakázalo cestovat z důvodu vážné bezpečnostní nebo zdravotní situace.

Pojištění na cesty by mělo být automatickou součástí cestování.

EVENT Junior

Jedná se o krátkodobé úrazové pojištění dětí na tábory, příměstské tábory i soustředění. Kryta je hospitalizace, trvalé následky, odpovědnost za újmu i pojištění osobních věcí. Současně lze sjednat připojištění storna pobytu z důvodu nemoci, úrazu či umístění do povinné karantény.

Pojištění může sjednat jednoduše online jak rodič, tak organizátor akce, a to i pro skupiny dětí. Běžné sporty jsou v ceně základního pojištění, rizikové jsou za příplatek.

Pojišťovna Colonnade nabízí i mnoho dalších variant pojištění. Pro konkrétní nabídky a online sjednání stačí navštívit webové stránky colonnade.cz.