Pojištění GAP – co je, zkratka, zkušenosti

Každý motorista určitě někdy dostal nabídku na pojištění GAP nebo o něm aspoň slyšel. Ne každý však ví, co je pojištění GAP a jak funguje. Má smysl si sjednávat pojištění GAP? A co dělat při odmítnutí totální škody?

Každé vozidlo musí mít ze zákona sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla známé spíše jako povinné ručení. To slouží ke krytí škod vzniklých druhému účastníkovi silničního provozu.

Pokud chce mít motorista hrazené škody vzniklé na vlastním vozidle, měl by mít sjednané havarijní pojištění. Tato pojištění vozidel jsou asi všem dobře známa.

Existuje však ještě speciální pojištění vozidel, kterému se říká pojištění GAP. Co je GAP a co toto pojištění obsahuje? Jak funguje spoluúčast a co dělat při odmítnutí totální škody? Odpovědi nejen na tyto otázky se čtenář dozví v tomto článku.

Co je GAP – GAP zkratka?

GAP zkratka je snadno zapamatovatelná. Pod zkratkou GAP se však skrývá dlouhý a hůře pamatovatelný název Guaranteed Asset Protection.

GAP zkratku je tedy do češtiny možné volně přeložit jako „garantovaná ochrana majetku„. Jednoduše se dá říci, že pojištění GAP je pojištění pořizovací ceny vozidla. Podrobnosti o tom, co je GAP, jsou uvedeny dále.

Co obsahuje pojištění GAP a jak funguje?

Vlastnit nové vozidlo má pochopitelně mnoho výhod. Ovšem každá mince má dvě strany, takže i vlastnictví nového vozidla má svá negativa.

Jedním z nich je skutečnost, že jen co nové auto opustí autosalon, jeho cena zásadně klesne. A právě pro tento případ existuje speciální pojistný produkt, kterým je již zmíněné pojištění GAP.

Kdo si klade otázku, co je GAP, dostane jednoduchou odpověď. Pojištění GAP je připojištění vozidla k havarijnímu pojištění. Jak pojištění GAP funguje a kdo by měl o jeho sjednání uvažovat?

Pojištění GAP má za úkol uchovat cenu nového vozidla ve stejné výši, a to po dobu tří let. Proto tedy „garantovaná“ ochrana majetku.

V praxi lze pojištění GAP uplatnit ve dvou situacích:

 • při totální škodě pojištěného vozidla
 • při krádeži

Pokud tedy dojde k havárii, při níž je vozidlo zcela zničeno, nebo krádeži vozidla, pak uhradí pojišťovna pojištěnému majiteli cenu, za kterou nové vozidlo pořídil.

Pokud totiž není pojištění GAP sjednané, pak pojišťovna zaplatí jen tržní (obvyklou) cenu vozidla, od níž navíc odečte ještě spoluúčast.

Pojištění GAP lze uplatnit při totální škodě nebo krádeži vozidla.

GAP auto – výhody a nevýhody

Kdo přemýšlí o tom, že by si pojištění GAP pořídil, měl by vědět, jaké výhody mu toto pojištění auta přinese a naopak, zda má i své nevýhody.

Výhody GAP pojištění jsou následující:

 • pojištěný dostane plnou kupní cenu vozidla v případě odcizení a totální škody
 • neodečítá se spoluúčast
 • vyplatí se i v případě leasingu a úvěru, kdy obdržené pojistné plnění může být použito na doplacení úvěru
 • pojistná částka je obvykle stanovena na základě faktury za nákup nového vozidla
 • v případě odcizení nebo havárie je možné si pořídit nové auto za cenu původního

Nevýhody GAP pojištění jsou následující:

 • pojištění GAP lze sjednat pouze na omezenou dobu (zpravidla 3 – 5 let po pořízení vozidla)
 • většinou je možné ho sjednat pouze k havarijnímu pojištění nového auta (někdy max. 3 roky starého auta)
 • cena za pojištění GAP může být vysoká

Cena pojištění GAP je závislá na pořizovací ceně vozidla a na zvolené variantě pojištění. Čím vyšší je tedy cena vozidla, tím vyšší bude i cena pojištění.

Lze uzavřít, že pojištění GAP není úplně levnou záležitostí a má smysl jen pro nové vozy. Některé pojišťovny ovšem umožňují pojistit i starší vozidla.

Pojištění GAP – zkušenosti, recenze

Pojištění GAP sice není hojně rozšířeným pojistným produktem, nicméně s dostupností nových aut o pojištění GAP přemýšlí čím dál více lidí.

Zkušenosti s GAP pojištěním a GAP auto recenze lze najít v řadě internetových fór a diskuzí, kde se objevují vesměs pozitivní zkušenosti s GAP.

Pojištění vlastníci chválí, že v rámci havarijního pojištění obdrží pojistné plnění v částce současné hodnoty vozidla, a pojištění GAP pak dorovná zbytek do původní pořizovací ceny vozidla. S pojištěním GAP tak vozidlo „neztrácí“ v čase svou cenu.

Odborníci pak v GAP auto recenzích uvádějí, že toto pojištění má svůj smysl má v prvních letech vlastnictví vozidla a zejména pak při jeho koupi na úvěr.

Jak funguje spoluúčast?

Spoluúčast je částka, kterou se pojištěný podílí na pojistné události vozidla (havárii, krádeži aj.). Spoluúčast je předem domluvená a je uvedená v pojistné smlouvě.

Jak funguje spoluúčast? Pojištěný si může vybrat ze dvou možností:

 • fixní částka – pojištěný zaplatí například spoluúčast 2 000 Kč a pojišťovna pak doplatí zbytek
 • procento – pojištěný se podílí na celkové částce například 15 %

Spoluúčast u havarijního pojištění se zpravidla se pohybuje od 5 do 20%. Jako fixní spoluúčast to bývá částka např. od 1 000 Kč do 30 000 Kč.

Platí obecné pravidlo, že čím větší je spoluúčast, tím nižší je pojistné. Díky vyšší spoluúčasti tak lze ušetřit na pojistném. Ovšem na druhou stranu se pak pojištěný podílí na pojistné události o to vyšší spoluúčastí.

Například v případě odcizení auta se vysoká spoluúčast nemusí vůbec vyplatit.

Jak postupovat v případě totální škody + bouraného auta + rozbitého auta?

Každý motorista, který není jen svátečním řidičem, určitě někdy musel řešit poškození svého vozidla. Ať už si poškození způsobil sám, nebo mu vozidlo poškodil jiný účastník provozu.

Pokud škodu způsobilo jiné vozidlo, pak není třeba se bát. Ať už se bude jednat „jen“ o bourané auto, rozbité auto nebo totální škodu, bude vlastníkovi poškozeného vozidla škoda nahrazena z povinného ručení viníka nehody.

Pokud ovšem někdo poškodil své vlastní vozidlo, bude potřebovat havarijní pojištění. Pokud ho nemá, musí počítat s tím, že škodu zaplatí z vlastní kapsy.

Postup v případě totální škody + bouraného auta + rozbitého auta tedy závisí na tom, jak škoda vznikla. Nabízí se dvě následující možnosti:

 • nezaviněná nehoda – náhradu škody uplatní vlastník vozidla u odpovědnostní pojišťovny viníka dopravní nehody z jeho povinného ručení, kdy poškozený neplatí spoluúčast
 • zaviněná nehoda – náhradu škody uplatní vlastník vozidla u pojišťovny, kde má sjednané havarijní pojištění a zároveň platí spoluúčast

V případě bouraného auta nebo rozbitého auta platí pojišťovna náklady na opravu vozidla dle doložené faktury servisu, nebo plní tzv. rozpočtem. Ve druhém případě pojišťovna pošle peníze na účet podle rozpočtu a je na poškozeném, jestli a jakým způsobem si nechá auto opravit.

Likvidace rozpočtem může být velmi výhodná zejména v případech, kdy se jedná o starší rozbité auto nebo bourané auto s větším počtem najetých kilometrů, u kterého by mohlo docházet ke krácení pojistného plnění.

A jak je to s totální škodou na vozidle?

Totální škoda na vozidle + totální škoda na vozidle výpočet

Jako totální škoda na vozidle se označuje takové poškození vozidla, u něhož by náklady na opravu vozidla byly vyšší, než je jeho aktuální hodnota (obvyklá cena) nebo by dokonce byly vyšší než 80 % obvyklé ceny vozu.

Obvyklá cena vozidla s časem klesá, tím pádem klesá i pojistné plnění při jeho totální škodě nebo krádeži.

Hranice, od které se škoda označuje za totální škodu na vozidle, se u jednotlivých pojišťoven liší. Proto je třeba se seznámit s pojistnými podmínkami ještě před uzavřením pojištění.

Jednoduše řečeno totální škoda na vozidle je situace, kdy je po nehodě rozbité auto natolik, že už není oprava možná nebo se ekonomicky nevyplatí.

Jak na výpočet totální škody na vozidle? Jak již uvedeno, pojišťovny vycházejí z obvyklé ceny vozidla. Je to tržní cena auta v době vzniku pojistné události a rovná se částce, za kterou by majitel vozu svůj vůz prodal před nehodou s ohledem na jeho stáří, najeté kilometry, opotřebení atd.

Při stanovování obvyklé ceny se vychází z ceny aut stejného typu se shodnými technickými parametry. Využívají se také katalogy ojetých vozidel a expertní systémy zahrnující ceny podložené průzkumem trhu.

Při výpočtu totální škody na vozidle se navíc od obvyklé ceny vozidla ještě odečte hodnota „vraku vozidla“. Ta se určuje na základě aukce. Vrak ovšem nemusí majitel vydražiteli prodat a je jen na něm, co s ním udělá.

Na závěr lze jen uvést, že každá pojišťovna šetří. Výsledná částka, kterou pojištěný nebo poškozený od pojišťovny za totální škodu na vozidle dostane, tak bývá podstatně nižší než ta, za kterou vozidlo koupil. Majitelům novějších vozidel se proto vyplatí pojištění GAP.

Odmítnutí totální škody

Co když pojišťovna vyhodnotí škodu jako totální škodu na vozidle, avšak majitel s tím nesouhlasí a nechce se vozidla vzdát?

Pokud se majitel vozidla rozhodne, že si ho chce nechat, je to možné. V takovém případě ve chvíli, kdy pojišťovna oznámí, že se vozidlo vydražilo v aukci, jednoduše oznámí odmítnutí totální škody a prodání „vraku“ vydražiteli.

Pojišťovna v takovém případě zkrátí pojistné plnění jen o částku, za kterou se „vrak“ vydražil. Zbytek pojistného plnění (tedy obvyklou cenu vozidla) vyplatí.

Také může nastat situace, že majitel poškozeného auta vůbec nesouhlasí s tím, že se jedná o totální škodu a trvá na zaplacení nákladů na opravu. V takovém případě při odmítnutí totální škody může zkusit argumentovat tím, že:

 • vůz pravidelně servisoval (doloží například faktury za díly a opravy),
 • úpravami zvýšil hodnotu vozu (např. o plynovou přestavbou, solárními fóliemi, tažným zařízením apod.).

Nakonec může pojišťovna své stanovisko přehodnotit a zvýšit původní ocenění. V krajním případě se může majitel vozidla obrátit na znalce, který vypočte obvyklou cenu vozidla a porovná jí s náklady na opravu rozbitého auta.

Na základě odborného výpočtu majitel zjistí, zda je odmítnutí totální škody oprávněné či nikoliv.