Podsedák a sedačky do auta – dětský bobek

Pro cestování autem je nutné v případě řidiče vlastnit řidičské oprávnění a v případě mnoha nezletilých spolujezdců sedět v autosedačce, případně na podsedáku. V jakých situacích se tato pravidla na malé cestující vztahují? Jaký je rozdíl mezi sedačkou do auta a podsedákem?

V mnoha rodinách je dosud zakořeněná představa, že v autosedačce musejí sedět všechny děti do 12 let věku včetně. Sedačky do auta však tomuto pravidlu nepodléhají už od novely zákona v roce 2006. V platnosti je nyní povinnost přepravovat v sedačce každé dítě menší než 150 cm a lehčí než 36 kg.

Autosedačka a podsedák do auta – vyhláška

Bližší specifika jsou uvedena v § 6 Zákona č. 361/2000 Sb. Zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, kdy je řidič motorového vozidla povinen:

 • nepřepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které není vybaveno zádržným bezpečnostním systémem,

1. dítě mladší tří let,

2. dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče,

 • přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě

1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům,

2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy,

 • umístit a upevnit dětskou autosedačku na sedadle a dítě do dětské autosedačky podle návodu k použití,
 • přepravovat ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,
 • přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem,
 • poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle kategorie M2 a M3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém.

Kategorie vozidel je blíže specifikována takto:

 • M1 – vozidla, která mají nejvýše osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) a víceúčelová vozidla
 • M2 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000 kg
 • M3 – vozidla, která mají více než osm míst k přepravě osob (nepočítaje místo řidiče) a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 5 000 kg

Motorová vozidla základní kategorie N (nákladní automobily) mají nejméně čtyři kola a člení se podle zákona č. 56/2001 Sb. (Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) na kategorie:

 • N1 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg
 • N2 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 12 000 kg
 • N3 – vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg

Sedačky do auta a dětský podsedák – výjimky

Jak vidno, autosedačky pro děti mají své zákonné opodstatnění, ovšem v daném legislativním spisu se hovoří rovněž o výjimkách. Přeloženo z úředního jazyka do lidštiny se jedná o případy, kdy jsou v autě již umístěny dvě autosedačky a není místo pro třetí. Třetí ratolest má tudíž výjimku ze zákona a má povolení sedět mezi autosedačkami, ovšem připoutaná.

Případně splňuje-li dítě jen jednu ze dvou předložených podmínek. Buď je jeho váha nižší než 36 kilogramů, ovšem měří více než 150 cm a naopak. Dítě může mít výšku méně než metr a půl, avšak váží více než 36 kilo. Opět platí povinnost být připoutané bezpečnostním pásem.

Sedačky do auta pro děti jsou při přepravě důležitým bezpečnostním prvkem.

Dále jsou výjimky povoleny v těchto situacích:

 • Pokud použití autosedačky neumožňuje zdravotní stav dítěte.
 • Při využití služeb taxi není dítě povinné sedět v autosedačce, ovšem musí mít zapnuté bezpečnostní pásy a sedět pouze v zadní části vozu.
 • Přeprava sanitkou, policejním a hasičským vozem povinnost sedět v autosedačce rovněž odpadá.

V každém případě je doporučováno tyto formy přepravy maximálně omezit a řídit se platnou legislativou. V zájmu zdraví a života dítěte.

Dětské podsedáky do auta versus autosedačky

Jaký je rozdíl mezi dětskou sedačkou do auta a dětským podsedákem? Obojí představuje bezpečnostní zádržný systém, za účelem maximální ochrany nezletilých při jízdě autem. Autosedačky je nutné vybírat na základě tělesné hmotnosti a výšky dítěte, aby bylo učiněno zadost potřebnému komfortu a zároveň došlo ke splnění striktních bezpečnostních požadavků.

Podsedák pro dítě má naopak funkci malého člověka na autosedadle vyvýšit, aby připnutý bezpečnostní pás nevedl přes krk a v případě prudkého zabrzdění nebo autonehody dítě neuškrtil. V každém případě je povinné vozit v autě platnou autolékárničku, k ošetření drobných zranění a první pomoci.

Sedák pro děti – bobek do auta – a jejich nepoužití

V obou případech je nezbytné tímto způsobem přepravovat dítě i na krátké vzdálenosti či přejezdy, neboť každou vteřinou na silnicích hrozí potenciální nebezpečí. Nemít potomka připoutaného v autosedačce či sedáku pro děti se nevyplácí nejen z bezpečnostního hlediska, nýbrž také finančně.

Postih za vezení dítěte v autě volně bez bobku do auta je vyčíslen na 1 500 až 2 000 Kč. Řidiči budou za tento středně závažný přestupek zároveň s penězi odebrány i 4 body z bodového systému. Opodstatnění se nabízí prakticky samo. Při nárazu v rychlosti 50 km v hodině se dítě vážící pět kilo stává třistakilovým závažím, které není v lidských silách udržet v náručí.

Od kdy může mít dítě podsedák do auta

Věk dítěte, kdy je vhodné vyměnit klasickou autosedačku za podsedák do auta, není přesně definován. Zákon řadí podsedák do stejné kategorie jako autosedačku. Ovšem starší a větší děti se časem již nemusejí do autosedačky vejít a na řadu přichází výměna za podsedák do auta.

K použití bobku do auta může dojít od zhruba pěti let věku dítěte a je doporučováno, aby daná ratolest vážila mezi 15 až 36 kilogramy. Rozhodující je pro podsedák do auta výška dítěte, a to 150 cm. Jakmile má dítě výšku větší, může jezdit v autě bez omezení stejně jako dospělá osoba.

Na trhu jsou k dostání různé velikostní, respektive hmotnostní kategorie sedáků pro děti. Podsedák do auta 15-36 kg, podsedák do auta nad 36 kg, podsedák do auta 40 kg. Oblíbený je podsedák s Isofix, tedy vyjíždějícími konektory Isofix pro snadnější přizpůsobení sedačce auta.

Podsedáky jsou vyráběny v různých provedeních s dětskými motivy.

Dětská autosedačka na předním sedadle

Do novely zákony v roce 2006 platilo omezení pro jízdu vpředu do věku 12 let. V současnosti platí obecná pravidla – výška do 150 cm a váha do 36 kg. Nezáleží přitom na umístění autosedačky či podsedáku pro děti vepředu či vzadu auta.

Nejčastěji se na předním sedadle vozí novorozence v takzvaném vajíčku – autosedačce, aby jej maminky řidičky měly neustále pod dohledem. Je nadmíru důležité mít vajíčko otočené proti směru jízdy, čímž je miminko lépe chráněno proti nárazu. Nutností je deaktivovat airbag spolujezdce, aby při nehodě miminku neublížil.

V každém případě je záhodnější, aby na miminko ve vajíčku dohlížela v zadní části vozu jiná osoba, aby se matka řidička mohla plně soustředit na řízení. Přestože cestování jako single rodič je praktikováno čím dál více.