AXA | Informace o pojišťovně

AXA životní pojišťovna je součástí skupiny AXA Česká republika, která na českém trhu zahájila svou činnost v roce 1995. AXA Česká republika se specializuje na poskytování služeb v oblasti stavebního spoření, vydávání platebních karet, hypotečních úvěru, penzijního a životního pojištění.

AXA pojišťovna byla až do roku 2007 známá pod názvem Winterthur životní pojišťovna a.s. Disponuje širokou nabídkou produktů životního pojištění, kvalitním servisem a poradenstvím. Víte že pojišťovna AXA nabízí také povinné ručení?

Základní nabídka je tvořena těmito produkty:

 • investiční životní pojištění
 • riziové životní pojištění
 • kapitálové životní pojištění
 • úrazové pojištění
 • doplňkové pojištění
 • povinné ručení

Investiční životní pojištění Comfort Plus

Životní pojištění je velmi využívaným druhem pojištění, jelikož chrání pojištěného a jeho blízké v případě závažných životních událostí jako je úmrtí nebo závažný úraz s trvalými následky. Díky životnímu pojištění je o vaše blízké i v těchto náročných životních situací finančně postaráno.

Investiční životní pojištění poskytuje nejen tuto jistotu, ale zároveň umožňuje část vložených prostředků zhodnotit. Vhodně zvolený investiční fond a strategie vám v průběhu platnosti pojištění můžou vydělat nemalé finanční prostředky, které vám zpříjemní život ve stáří či umožní vašim dětem kvalitnější vzdělání.

Nevýhodou je, že nikdo nikdy nebude mít zaročeno, že mu investiční životní pojištění bude vynášet a zhodnocovat jeho peníze. Ovšem i přesto se jedná o velmi zajímavý a oblíbený produkt.

Investiční životní pojištění Comfort Plus, nabízený právě pojišťovnou AXA, splňuje výše uvedené požadavky a navíc se individuelně přizpůsobí vaší měnící se životní situaci.

Investiční životní pojištění Comfort Plus si může sjednat každá osoba až do věku 75 let, přičemž pojistná doba je od 5 let výše.

Výhody investičního životního pojištění Comfort Plus:

 • podíl z výnosu minimálně 2,4 % za rok
 • výběry již během pojištění
 • úlevy na daních
 • flexibilita a variabilita – v průběhu pojištění můžete měnit smlouvu (výše pojistného, pojistnou částku, …) a také způsob investování a její strategie
 • servis a poradenství
 • možnost doplňkového připojištění (pro případ smrti nebo dožití, pro případ úrazu, pro případ závažných onemocnění)

Pojistné plnění je vyplaceno při skončení pojištění (pojistnou dobu můžete samozřejmě prodlužovat) nebo v případě, že dojde k pojistné událostí. Výplata je možná jednorázovou částkou či formou renty.